Psykiatrien skal styrkes i Region Hovedstaden

Mange mennesker rammes af psykisk sygdom, og flere børn og unge mistrives mentalt. Særligt under corona-pandemien har vi set en stor vækst i antallet af unge, der henvises til hjælp i Børne- og ungepsykiatrien. Det skal vi kunne håndtere således, at unge mennesker får den fornødne behandling og hjælp hurtigt. Vi skal også blive bedre til at spotte unges mistrivsel tidligere, så vi på den måde kan hjælpe og måske undgå, at de unge får en behandlingskrævende diagnose.

Der er et klart behov for, at Børne- og Ungepsykiatrien styrkes, at de lange ventetider på psykologhjælp nedbringes og, at der er mindre tvang i psykiatrien. 

Læs mere om de forskellige indsatser på linket nedenfor. 

/Lars Gaardhøj
Regionsrådsformand 

Lars Gaardhøj 2020