Mærkesager

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Læs mere om dem her på siden. Du kan også hente og læse mine politiske udspil og visioner for Region Hovedstaden. 

Jeg vil arbejde for at Region Hovedstaden går forrest i klimaomstillingen og det har vi mulighed for at gøre på flere områder. Vi vil tænke grønt, når vi renoverer vores bygninger og introducere flere grønne løsninger til fx nedkøling af bygningerne. Ligeledes vil vi styrke de grønne krav til indkøb af varer, og vi vil tænke grønt, når vi selv indkøber biler og transportmidler. Region Hovedstaden bestiller kollektiv transport (busser, lokalbane) for en halv mia. kr. om året, og vi vil også her stille grønne krav. Cyklismen skal styrkes ved at støtte op om supercykelstierne og ved at gøre det nemt for vores egne medarbejdere at benytte cyklen som et godt alternativ til bilen.

Jeg har netop lanceret udspillet "Region Hovedstaden skal gå forrest i den grønne omstilling. Du kan finde udspillet her: 

Udspil - Region Hovedstaden skal gå forrest i den grønne omstilling

Jeg arbejder for ulighed i sundhed mindskes. Det skal ikke være sådan, at livskvalitet og levealder defineres af social baggrund. Vores sundhedsvæsen skal kunne rumme alle mennesker. Også dem, der ikke selv kan opsøge hjælp i tide. Vi vil derfor styrke samarbejdet med kommuner, praktiserende læger, patientforeninger og andre foreninger, der kan hjælpe med ideer og nytænkning til hvordan vi som sundhedsvæsen rækker ud og får alle med.

Vi ønsker i det hele taget et mere helhedsorienteret perspektiv, hvor vi styrker fokus på forebyggelse, da vi godt ved, at det for alvor er her, at der kan gøres store landvindinger. Vi vil derfor også styrke forskning i forebyggelse og se på konsekvenserne af vores hvordan vi indretter vores samfund. Alle skal med. 

Du kan læse meget mere om, hvordan vi gør op med ulighed i sundhed nedenfor:

Udspil Opgør Med Ulighed I Sundhed

Psykisk sygdom rammer mange mennesker, og særligt har flere børn og unge behov for hjælp. Den skal vi kunne levere i moderne rammer. Vi skal gøre op med tabu og skam forbundet med psykisk sygdom.

Læs mere her om, hvordan vi styrker psykiatrien i Region Hovedstaden her:

Udspil Psykiatrien Skal Styrkes I Region Hovedstaden

Jeg er meget stolt af den høje faglighed og kvalitet, som hver dag er rygraden i vores sundhedsvæsen – og som vores personale leverer. Når man spørger patienterne er langt de fleste godt tilfredse med behandlingen, og mange afdelinger ligger over landsgennemsnittet. Men ikke alle. Vi vil i den kommende periode arbejde videre med at udbrede og styrke den gode kultur, hvor patienten altid er i centrum for behandlingen, ses og behandles med respekt og værdighed. Jeg vil derfor sætte den høje ambition, at patienterne i Region Hovedstaden skal være de mest tilfredse i Danmark.    

Du kan læse mere om, hvordan vi får mere tilfredse patienter i Region Hovedstaden ved at trykke på linket nedenunder:

Udspil Vi Skal Have Mere Tilfredse Patienter I Region Hovedstaden