Regionsrådsformand, Region Hovedstaden

Lars Gaardhøj

Lidt om mig

Jeg kæmper for en fri og lige adgang til sundhed for alle, uanset baggrund. Når man bor i Region Hovedstaden skal det offentlige sundhedsvæsen levere behandling i høj kvalitet til tiden og hele tiden. Der er grupper i samfundet, der ikke får den hjælp, de har behov for. Det skal vi gøre noget ved. Vi skal styrke psykiatrien samt blive bedre til at inkludere udsatte grupper. Og så skal Region Hovedstaden gå forrest i den grønne omstilling!

BM0439 Lars Gaardhoej 7875

Mine mærkesager

Alle med – opgør med ulighed i sundhed

Mental sundhed - forebyggelse og bedre rammer i psykiatrien

Patienternes region – Hovedstaden skal have de mest tilfredse patienter

Region Hovedstaden skal gå forrest i den grønne omstilling

Klima Pixi

Vil du være med

Har du lyst til at være med i kampagnen som frivillig?

Seneste blogindlæg

SUNDHEDSSTRUKTURKOMMiSSION PÅ PLADS

SUNDHEDSSTRUKTURKOMMiSSION PÅ PLADS

Så kom den længe ventede kommission, som skal se på hvordan vi bedst indretter fremtidens sundhedsvæsen, på plads. Kommissionen skal arbejde det næste år, og så fremlægge anbefalinger til regeringen. Det er spændende og opgaven er stor og kompleks, så jeg er glad for at det er en meget kompetent kommission, som er nedsat. Læs videre om mine tanker ved at trykke på nyheden!

Psykiatrien skal styrkes i Region Hovedstaden

Psykiatrien skal styrkes i Region Hovedstaden

Mange mennesker rammes af psykisk sygdom, og flere børn og unge mistrives mentalt. Særligt under corona-pandemien har vi set en stor vækst i antallet af unge, der henvises til hjælp i Børne- og ungepsykiatrien. Det skal vi kunne håndtere således, at unge mennesker får den fornødne behandling og hjælp hurtigt. Vi skal også blive bedre til at spotte unges mistrivsel tidligere, så vi på den måde kan hjælpe og måske undgå, at de unge får en behandlingskrævende diagnose. Der er et klart behov for, at Børne- og Ungepsykiatrien styrkes, at de lange ventetider på psykologhjælp nedbringes og, at der er mindre tvang i psykiatrien.  Læs mere om de forskellige indsatser på linket nedenfor.  /Lars GaardhøjRegionsrådsformand 

Vi skal gøre op med ulighed i sundhed!

Vi skal gøre op med ulighed i sundhed!

Befolkningens generelle sundhed og levealder er forbedret gennem mange år. Men der er stadig ulighed isundhed mellem forskellige befolkningsgrupper, og uligheden bliver større i disse år. Ulighed i sundhed harværet et indsatsområde i regioner og kommunerne i mange år, og der er sket forbedringer. Men der erstadig meget at gøre. Jeg har i vores udspil samlet en række konkrete forslag til, hvordan vi gør op med uligheden i sundhed. Jeg håber, at du vil tage dig tid til at læse dem! Rigtig god læselyst. /Lars Gaardhøj Regionsrådsformand