Vi accepterer ikke uberettigede opslag i personlige journaler

Jeg tror mange af os i weekenden fulgte sagen om den 13-årige pige fra Korsør med en knude i maven. Familien har oplevet enhver forældres allerværste mareridt. Derfor er jeg også rystet over den mistanke om snagen i pigens patientjournal, der er rejst mod medarbejdere på flere hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Jeg blev tirsdag orienteret af regionsledelsen, og jeg orienterede samme aften de øvrige politikere efter vores møde i regionsrådet. Jeg må sige, at det blev modtaget med bestyrtelse og foragt.
Jeg er oprørt over, hvis der er nogle af medarbejderne, der ikke har kunne styre deres nysgerrighed. Det handler om et barn, der allerede har været udsat for forfærdelige oplevelser. Det er faktisk ikke til at bære. Det sidste den her familie har brug for, er da en oplevelse af svigtende tillid.
Det er for tidligt at sige noget om konsekvenserne, men for mig at se er der usædvanlig skærpende omstændigheder: Det handler om et barn, som følge politiet har været udsat for grove forbrydelser.
Jeg er glad for, at det hurtigt blev opdaget, og ledelserne i de to regioner har handlet resolut.
Jeg vil gerne takke hospitalsdirektør Rasmus Møgelvang, fordi han på vegne af ledelserne i de to regioner står på mål - og med værdighed og ordentlighed har håndteret sagen. Han talte i aftes med pigens mor, og fik hendes accept til at vi kunne fortælle om sagen i offentligheden.
Da vi i aftes fik morens accept, kunne de to regioner sammen fortælle om sagen. Og der har helt forventet været meget stor interesse, og der er mange spørgsmål. Det er helt forståeligt, men vi er i fuld gang med få undersøgt sagen, og det er vigtigt, at det sker med ordentlighed over for alle involverede parter. Når vi kender sagens fulde omfang, så skal vi nok orientere offentligheden igen.
Image (5)