Nyt infrastrukturudspil sætter fokus på støjbekæmpelse

I april måned lancerede regeringen med Finansminister Nicolai Wammen og Transportminister Benny Engelbrecht i spidsen sin nye infrastrukturplan frem mod 2035.

Ikke mindre end 160 milliarder kroner vil der blive afsat til at binde Danmark stærkere sammen, hvoraf 106 milliarder skal gå til investeringer i ny infrastruktur. Regeringen vil blandt andet investere i at nedbringe trængslen på de danske veje, give et løft af den kollektive trafik samt nye initiativer, der skal understøtte den grønne omstilling af transportsektoren.

Som spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden og som borgmester i Rødovre ser vi generelt positivt på udspillet. For der er brug for markante infrastrukturelle løft. Ikke mindst i Region Hovedstaden.

Vi glæder os over regeringens planlagte forbedringer af vejnettet. Regeringen har i sit udspil afsat en pulje på 3 milliarder kroner til støjbekæmpelse. Vel at mærke til hele landet. Og det bringer os på banen, for der kan vist ikke herske megen tvivl om, at det er i hovedstadsområdet, hvor nogle af landets mest belastede veje dagligt fragter tusindvis af bilister gennem landets tættest befolkede kommuner, at udfordringerne med støjforurening er størst – især langs hele Motorring 3.

Konsekvensen af, at staten for 12 år siden udvidede motorvejen uden at bygge støjværn og sikre støjsvag asfalt er, at tusindvis af borgere dagligt plages af store trafikale gener. Motorring 3 er den næstmest trafikerede motorvej i landet og motorvejskrydset ved Jyllingevej og Motorring 3 er det største i landet.

I Rødovre er 1.800 boliger udsat for støjplage over 58db og 200 af dem for mere end 63db (ifølge Vejdirektoratets seneste støjhandlingsplan). Det rekreative område ved Vestvolden kan på grund af støjplagen fra Motorring 3 ikke overholde Miljøstyrelsens grænseværdier.

Vi har et alvorligt sundhedsmæssigt problem ifølge den seneste WHO-rapport på området, og faktisk har EU udråbt støj til at være den værste miljøtrussel for mennesker næst efter luftforurening. Derfor er der ingen tvivl om, at støjgenerne skal udbedres hurtigst muligt.

Vi vil gerne foreslå, at indsatsen mod trængsel og støjgener fokuseres der, hvor udfordringer er størst; nemlig i Hovedstadsområdet. Naturligvis er der også problemer med trængsel og støj andre steder i Danmark, men vi mener, man må tage fat der, hvor problemet er størst. Gør man ikke det, frygter vi at de 3 mia. kr. ikke rækker særligt langt.

Vi håber meget på, at regeringen som det første vil udbygge støjværn og sikre støjsvag asfalt langs Motorring 3. For den planlagte forsøgsordning med 'støj-stærekasser' på Motorring 3 omkring København, er i vores optik ikke nok til at få nedbragt støjforureningen.

Lars Og Britt Jensen, borgmester i Rødovre og Lars Gaardhøj, spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden