Klimaaftrykket skal halveres i Region Hovedstaden inden 2030

Af regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj(S)

 

Et enigt regionsråd i Region Hovedstaden har vedtaget en målsætning om en 50 procents reduktion i klimaaftryk inden 2030, med det endelige mål om klimaneutralitet i 2050.

Vi lever i en tid, hvor vores handlinger på klimaområdet har direkte konsekvenser for vores planet og de kommende generationer. I den politiske konstitueringsaftale fra den 17. november 2021 tog vi et vigtigt skridt mod at tage ansvar for vores klima. Her blev vores ønske om en ambitiøs klimamålsætning, grønne indkøb og bæredygtige initiativer på hospitalerne klart formuleret.

Vi har en vision om en bæredygtig fremtid for Region Hovedstaden, og vi er overbeviste om, at vi kan opnå det ved at handle målrettet og innovativt. I budgetaftalen for 2023 besluttede vi, at det var på tide at fastsætte en konkret målsætning for reduktionen af vores klimaaftryk. Denne beslutning er ikke kun symbolsk; den er et skridt mod en mere ansvarlig fremtid.

Derfor er det glædeligt, at et enigt regionsråd har vedtaget en målsætning om en 50 procents reduktion i vores klimaaftryk inden 2030, med det endelige mål om klimaneutralitet i 2050. Denne målsætning er baseret på en grundig vurdering af vores nuværende markedsforhold og teknologiske muligheder. Vi tror på, at dette er en balance mellem ambition og realisme, og det er en målsætning, som vi er fast besluttet på at opnå.

Vores mål om at reducere det forbrugsrelaterede klimaaftryk er en central del af vores strategi. Det er ikke længere nok at begrænse os til at tænke på energi og transport, når vi vil reducere CO2-udledningen. Vi må tage fat om roden og se på alle aspekter af vores drift – fra maskiner og produkter til tjenester og ydelser på hospitalerne.

Vores målsætning er ambitiøs. Ambitiøs nok til at skabe en følelse af ansvar og fællesskab i hele vores organisation. Vi håber, at alle medarbejder føler, at deres indsats betyder noget og gør en forskel, ikke bare for patienterne, men også for klimaet. Men samtidig skal målet være realistisk, så vi kan nå det med de rette investeringer og samarbejde med andre aktører om at udvikle nye teknologier og tilgange.

Klimakrisen er en global udfordring, og vi skal selvfølgelig handle i tråd med internationale standarder. Vi har brugt Paris-aftalen fra COP21 som udgangspunkt. Det betyder, at vi stræber efter klimaneutralitet i 2050. Dette er ikke bare en vision; det er en nødvendighed. FN's klimapanel, IPCC, har gjort det klart, at tiden for handling er nu. Vores børn og fremtidige generationer står over for alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke handler beslutsomt.

Vi ved godt, at det vil kræve betydelige investeringer og forandringer på hospitalerne for at nå vores målsætning. Men vi ser det som en investering i vores fremtid. Det er ikke en nem opgave, men det er en opgave, som vi er parate til at påtage os.

For at realisere vores mål har vi allerede taget skridt i den rigtige retning. Vi har udviklet en klimastyringsmodel, der hjælper os med at estimere effekten af forskellige initiativer og indsatser. Vi vil bruge denne model til at prioritere vores handlinger og måle vores fremskridt.

Men vi står også over for udfordringer og usikkerheder. Vi ved endnu ikke helt, hvordan alle detaljer skal falde på plads. Derfor er det afgørende, at vi arbejder sammen som et hold – hospitaler, medarbejdere, leverandører, forskere og politikere. Vi må udveksle viden, udforske innovative løsninger og lære af hinanden.

Lad os sammen skabe en grønnere fremtid for Region Hovedstaden. Lad os handle med beslutsomhed og samarbejde for at opnå vores mål. Lad os tage ansvar for vores planet og efterlade en bedre verden til vores børn. Lad os begynde rejsen mod klimaneutralitet i 2050.

Lars Og Sofie