EFTER FIELDS: vi forbedrer psykiatrien med 24+8 mio.kr.

Jeg er virkelig glad for, at et enigt Forretningsudvalg i Region Hovedstaden bevilger 24 mio.kr. i år plus 8 mio.kr. næste år til nødvendige forbedringer i psykiatrien ud fra de 6 anbefalinger, vi fik fra Task Force efter FIELDS-tragedien sidste sommer. Det har været og er en alvorlig sag, og jeg har hele vejen igennem sagt, at vi ville lære af forløbet, få en holdbar plan og skabe forbedringer. Dem er vi godt på vej med - og tog et vigtigt skridt i dag.

 

Anbefalingerne fra Task Force gik bl.a. på at skabe mere sammenhæng, øget behandlerkontinuitet dvs. flere medarbejdere, samt mere systematisk vurdering af medicinbivirkninger og screening for voldsrisiko. De 6 anbefalinger er nu omsat til 18 tiltag, som vores psykiatri er i fuld gang med at rulle ud, og som selvfølgelig også koster nogle penge, og de første 24+8 mio.kr. er nu på plads. Der skal dog mere til, og de penge må vi finde i kommende budgetter og fra regeringens 10 årsplan for psykiatrien.

 

Forbedringerne handler i høj grad om flere psykiatere, specialpsykologer, sygeplejersker, lægesekretærer og andre faggrupper, der kommer til at styrke både vores F-ACT Teams og OPUS. Til illustration af udfordringen har vores F-ACT Teams modtaget +70% flere patienter siden 2019, så der er voldsomt behov for flere medarbejdere i de 15 ambulatorier, der hjælper svært syge. Vi ønsker desuden at udvide målgruppen for OPUS, så risikoen for at unge med psykosesygdomme reduceres.

Det er et kæmpe arbejde som er gennemført i Region Hovedstadens Psykiatri. Det vil jeg gerne takke for. Nu skal vi i gang med at rekruttere nye kollegaer og selvom det er svært, så er jeg optimist.

Image (4)